WKMN

Inschrijven avond

Welkom op de website van de Werkgroep Kinderfysiotherapie Midden-Nederland (WKMN). Op deze website kunt u informatie vinden over de missie en doelstellingen van de werkgroep. U vindt ook informatie over aankomende werkgroepavonden die worden georganiseerd. Tevens kunt u zich via deze site inschrijven voor de werkgroepavonden en lid worden van onze groep.

De Werkgroep Kinderfysiotherapie Midden-Nederland telt momenteel meer dan 120 leden. Het bestuur van de werkgroep organiseert drie vakinhoudelijke avonden per jaar. De onderwerpen worden ingebracht door de leden of door het bestuur. Per avond wordt er één (soms meer) deskundige uitgenodigd om een bepaald onderwerp uit te diepen. De inhoud van deze avonden zijn vaak een mix van theorie en casuïstiek om zodoende de toepassing naar de dagelijkse praktijk te maken. We streven er naar aan het eind van de avond tijd over te houden voor het stellen van vragen en het uitwisselen van gedachten en standpunten. De werkgroepavonden worden georganiseerd op verschillende locaties rondom Utrecht. 

Van harte welkom!

Nieuws
Kind en Fysio zoekt jou!  Wij zoeken een kinderfysiotherapeut of kinderfysiotherapeut in opleiding. We zijn een team met meerdere…
Informatie en gesprek over cerebrale parese (CP) Nieuwe website cpenontwikkeling.nl voor iedereen die met cerebrale parese te maken heeft…
Om implementatie van de kinder PROMs mogelijk te maken zijn studenten Klinische Gezondheidswetenschappen (Fysiotherapiewetenschappen) bezig…