De eerstvolgende WKMN-avond vind plaats op maandagavond 12 december 2022

We hebben deze avond 2 onderwerpen:  

 

“Het belang van slaap binnen de zorg voor kinderen”

Een interactieve sessie door Dr. Olaf Verschuren

 

“Kennisvertaling en partnerschap: ontwikkeling en gebruik van www.cpenontwikkeling.nl

Een interactieve sessie door Dr. Maureen Bult

 

Inhoud van de bijeenkomst

Deel 1: Het belang van slaap binnen de zorg voor kinderen.
Het belang van slaap is bij veel topsporters al lang bekend. Binnen de zorg voor kinderen met een fysieke uitdaging is helaas weinig aandacht voor deze belangrijke activiteit. Met deze presentatie hoop ik kinderfysiotherapeuten te motiveren om, naast het stimuleren van lichaamsbeweging, ook aandacht voor slaap te hebben binnen de behandeling van kinderen. Ik zal hierbij ingaan op de fysiologie van slaap, veelvoorkomende slaapproblemen bij kinderen met cerebrale parese (en hun ouders), en mogelijke verklaringen voor de slaapproblemen.

Deel 2: Kennisvertaling en partnerschap: de ontwikkeling en het gebruik van www.cpenontwikkeling.nl
Het vertalen van wetenschappelijke onderzoeksresultaten naar goed leesbare tekst en tools voor in de praktijk gaat niet vanzelf. Aan de hand van het PERRIN Next Step project laat ik zien hoe we data over de ontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met CP  in de leeftijd van 0-35 jaar hebben vertaald, aanvullende tools hebben gemaakt voor in de spreekkamer en deze hebben verankerd in een overzichtelijke website. Ik zal ingaan op het gebruik van de website voor jongeren en jongvolwassenen met CP, ouders én zorgprofessionals.

Even voorstellen…
Olaf Verschuren is van oorsprong kinderfysiotherapeut en promoveerde in 2007 op een onderzoek bij kinderen met cerebrale parese. Sinds 2008 is hij als onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. Hij is verantwoordelijk voor de onderzoekslijn Fysieke Gezondheid en initieert en begeleidt verschillende projecten binnen deze onderzoekslijn, met de focus op de kinderen met cerebrale parese. De drie thema’s waar onderzoek en innovatie zich op richt zijn 1) fysieke activiteit; 2) slaap; 3) voeding. Er is, binnen deze thema’s samenwerking met collega’s van Het Wilhelmina Kinderziekenhuis, centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe, CPNederland, OuderInzicht en CanChild (Canada).

 

Maureen Bult heeft orthopedagogiek gestudeerd en is in 2012 bij het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU) gepromoveerd op een onderzoek naar participatie in vrijetijdsactiviteiten van kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking. Sinds 2019 werkt zij als projectmanager bij hetzelfde kenniscentrum. De projecten waar zij zich mee bezighoudt hebben betrekking op kennisvertaling, zorginnovatie en samenwerking met ervaringsdeskundigen.

Tijd: 20.00 - 22.00 (graag op tijd inloggen zodat we om 20.00 kunnen starten)

Locatie:

MS Teams Online. Link volgt in de week van de werkgroepavond via mail.

 

Schrijf je snel in via/inschrijven-bijeenkomst

Introducees zijn welkom en betalen € 7,-  bij het opgeven graag aangeven dat je introducee bent (achter je naam). Omdat het om een online bijeenkomst gaat is het voor ons belangrijk dat je ook jouw telefoonnummer en mailadres mailt naar: info@wkmn.nl

Alleen zo kunnen wij jou de toegangslink sturen. Wij zullen jou een tikkie sturen voor de betaling.