Iedere vereniging of stichting is vanaf 25 mei 2018 verplicht een privacy verklaring te hebben volgens de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij vinden de privacy van onze leden heel belangrijk, in de verklaring staat hoe de WKMN omgaat met uw persoonsgegevens zodat zorgvuldigheid gewaarborgd is.

Identiteit

Werkgroep Kinderfysiotherapie Midden-Nederland (WKMN)

KvK ; ?

Secretariaat: Jennifer Blom (info@wkmn.nl)

Voorzitter : Manon Bloemen (info@wkmn.nl)

 

Doeleinden

Als vereniging zijn wij transparant en hieronder kunt u lezen waarvoor uw gegevens gebruikt worden.

  1. De rechtsgrond voor de verwerking van de algemene gegevens .Wij gebruiken uw gegevens als volgt;

-Voornaam, achternaam, adres, lidmaatschapsnummer KNGF/NVFK, voor onze interne administratie en voor de registratie van accreditatie van onze lezingen.

-Mailadres: versturen van mailing tav aankomende werkgroepavonden en informatie

-Telefoonnummer: om bij vragen contact op te kunnen nemen

  1. Wat de gevolgen zijn als de betrokkene de persoonsgegevens niet wil geven. Bij aanmelding als lid gaan wij ervan uit dat wij uw gegevens in ons bestand mogen plaatsen en u de voorwaarden accepteert. Indien dit niet het geval is dient u dit expliciet bij het dagelijks bestuur kenbaar te maken.

C, Bewaartermijnen van de gegevens:

Bij schriftelijke opzegging van uw lidmaatschap bij het secretariaat, is deze verplicht binnen 8 dagen te reageren en hierbij zullen uw gegevens uit onze bestanden worden verwijderd.

 

Innovatief en open

We blijven bedenken hoe we uw privacy kunnen verbeteren en staan open voor suggesties en vragen.

De nieuwe privacywet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geeft u een aantal rechten om uw persoonsgegevens ook zelf beter te beschermen en beheren. Meer informatie vindt u onder ‘rechten van betrokkenen’

Rechten van betrokkenen:

Uw rechten

Door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG),gelden er nieuwe regels bij de verwerking van persoonsgegevens. De WKMN gaat veilig en zorgvuldig met de gegevens van hun leden om. De persoonsgegevens die wij gebruiken, zijn en blijven van u.

Daarom heeft u het recht gegevens die wij van u hebben in te zien, aan te passen, te wissen, te beperken of over te dragen aan iemand anders. U heeft het recht om ons het volgende te verzoeken:

RECHT OP INZAGE:

Wilt u weten waarvoor we uw gegevens gebruiken en hoe lang we ze bewaren dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

UW GEGEVENS CORRIGEREN OF AANVULLEN(RECTIFICATIE)

Wanneer uw gegevens niet kloppen dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

UW PERSOONSGEGEVENS VERWIJDEREN(VERGETELHEID)

U kunt ons verzoeken om uw gegevens uit ons systeem te verwijderen, echter dan kunnen wij u niet langer onze diensten aanbieden.

VERZET AANTEKENEN TEGEN VERWERKING VAN UW GEGEVENS

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Na beoordeling laten we u weten of en hoe we aan uw verzoek kunnen voldoen.

VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TIJDELIJK STOPZETTEN(BEPERKING)

Wilt u de verwerking van uw gegevens tijdelijk stil laten zetten? Dan kunt u dit kenbaar maken door contact op te nemen met ons.

UW GEGEVENS OVERDRAGEN(DATAPORTABILITEIT)

Als u dat wilt, kunt u van ons een kopie krijgen van de gegevens die wij van u hebben. Deze gegevens kunt u zelf overdragen, een verzoek hiertoe kunt u bij ons indienen.

 

Beveiliging

1.De technische en organisatorische maatregelen hebben wij genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige mate van onrechtmatige verwerking.

  1. Uw gegevens staan in een Excel bestand beveiligd met een wachtwoord en daarnaast in dropbox welke enkel toegankelijk is voor bestuursleden.
  2. Bij inschrijving ter plaatse liggen er bij de lezingen intekenlijsten waar uw gegevens opstaan en welke wij moeten insturen tbv accreditatie. Wij gaan ervan uit dat u hiermee instemt, mocht dit niet zo zijn dan kunt u dit specifiek kenbaar maken bij het bestuur.
  3. Contact via e mail; er wordt gebruik gemaakt van Blind Carbon Copy(BCC) hierdoor zien de ontvangers van de e-mail niet wie er in het BCC veld staan.
  4. Geheimhouding en integriteit bestuursleden

Al onze (nieuwe) bestuursleden zijn/worden op de hoogte gebracht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG).

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de een van hierboven vermelde punten dan kunt u dat via mail bij ons aangeven. Indien u niet reageert gaan wij ervan uit dat u geen problemen heeft met onze privacyverklaring. Wij stellen uw betrokkenheid zeer op prijs.