De Werkgroep Kinderfysiotherapie Midden-Nederland (WKMN) telt momenteel meer dan 120 leden.

Doelgroep:

  • Geregistreerde kinderfysiotherapeuten
  • Fysiotherapeuten in opleiding tot kinderfysiotherapeut

Doelstelling:

  • Mogelijkheid bieden tot vakinhoudelijke verdieping
  • Signaleren van nieuwe ontwikkelingen binnen de kinderfysiotherapie
  • Belichten van onderwerpen die raakvlakken hebben met het domein van de kinderfysiotherapie
  • Contacten leggen en onderhouden met collegae vanuit zowel 1e, 2e als 3e-lijns kinderfysiotherapie

Het bestuur van de WKMN organiseert drie vakinhoudelijke avonden per jaar in de regio Utrecht. De onderwerpen worden ingebracht door de leden of door het bestuur.

Per avond wordt er één (soms meer) deskundige uitgenodigd om een bepaald onderwerp uit te diepen.

Vaak wordt een deel theorie toegelicht aan de hand van videofragmenten en casuïstiek. We streven er naar aan het eind van de avond tijd over te houden voor het stellen van vragen en het uitwisselen van gedachten en standpunten.

Alle werkgroepavonden worden geëvalueerd. Daarnaast wordt er accreditatie aangevraagd bij de KNGF voor het deelregister van de NVFK.

 

Voor informatie over lidmaatschap en contributie klik hier