Wat leuk dat u geïnteresseerd bent om lid te worden van Werkgroep Kinderfysiotherapie Midden-Nederland. Op de pagina Over ons kun je meer lezen over de visie en missie van onze werkgroep.

Je kunt je hier aanmelden  als nieuw lid.  

 

Vanaf 01-01-2018 bedraagt de jaarlijkse contributie €15,- voor lidmaatschap van de WKMN. Je kunt hiervoor drie werkgroepavonden bijwonen. 

 

Jaarlijkse contributie mag per bankgiro overgemaakt worden op: 

Rekeningnummer IBAN: NL86 INGB 0001 7056 72
t.n.v.: Werkgroep Kinderfysiotherapie Midden-Nederland (volledig invullen)

We verzoeken u om dit bedrag binnen 14 dagen over te maken onder vermelding van de naam waaronder je staat ingeschreven op de ledenlijst van 2018. Daarnaast is het belangrijk dat je het woord werkgroep niet afkort, dit woord wordt namelijk gebruikt bij de ING als controle naam / nummer.

Indien de contributie op 1 oktober 2018 nog niet betaald is wordt een boete van €5,- in rekening gebracht. 

 

Lidmaatschap opzeggen
Als u het lidmaatschap wilt opzeggen voor 2019 stuur dan een mail naar info@wkmn.nl o.v.v. "Opzegging lidmaatschap" 
 

Als u vragen heeft met betrekking tot de contributie verwijzen we u naar Annemein Holzhauer- Penningmeester (info@wkmn.nl