Informatie en gesprek over cerebrale parese (CP)

Nieuwe website cpenontwikkeling.nl voor iedereen die met cerebrale parese te maken heeft.

Op de website www.cpenontwikkeling.nl vind je informatie over de ontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met cerebrale parese. Het gaat over wat we weten uit onderzoek maar ook de ervaringen van jongvolwassenen met CP, ouders en zorgverleners. Naast waardevolle informatie over CP op de verschillende domeinen, vind je er ervaringsverhalen en er is een samen-beslistool, die kan dienen als input voor gesprekken tussen patiënt en zorgprofessional.

De website is ontwikkeld in het project PERRIN Next Step in het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht in samenwerking met CP Nederland, het PERRIN consortium en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA). Het project is financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).